Opiskelu

Opiskelu
Opiskelu2020-01-09T19:15:40+00:00

Media ry on Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Viestinnän alan opetus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 1968 tiedotusopin nimellä ja muuttui vuonna 1993 viestinnäksi. Viestinnän opinnot tarjoavat laajan ymmärryksen mediavälitteisestä yhteiskunnasta ja sen moninaisista ilmiöistä.

Viestinnän asiantuntijoita tarvitaan nykypäivän yhteiskunnassa yhä enemmän. Viestintää opiskelleet työllistyvätkin hyvin monipuolisiin tehtäviin, kuten asiantuntija- ja johtotehtäviin, toimittajiksi, tiedottajiksi ja tutkijoiksi.

Iso pyörä -koulutusuudistus muuttaa Helsingin yliopiston opetuksen rakenteita syksystä 2017 lähtien. Oppiaineet liitetään osaksi isompia kokonaisuuksia, koulutusohjelmia. Viestintä yhdistyy valtio-opin kanssa muodostaen politiikan ja viestinnän koulutusohjelman. Koulutusuudistus koskettaa osittain myös vanhoja opiskelijoita.

Ennen vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat ja koulutusuudistuksen vaikutukset

Ennen lukuvuotta 2017-2018 aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa tutkintonsa nykyisten tutkintovaatimusten mukaisesti siirtymävaiheen loppuun asti. Opetus järjestetään kuitenkin politiikan ja viestinnän koulutusohjelman kurssien mukaisesti. Vastaavuustaulukoiden avulla saa selville, mitä opintojaksoa nykyisten tutkintovaatimusten (2016-2017) mukaiset opintojaksot vastaavat uudessa koulutusohjelmassa. Oikeus suorittaa tutkinto vanhojen tutkintorakenteiden mukaisesti koskee sekä kandi- että maisteriopiskelijoita.

Siirtymävaiheen aikana viestinnän opiskelijoilla mahdollisuus halutessaan siirtyä politiikan ja viestinnän koulutusohjelmaan. Siirtymävaihe uuteen koulutusohjelmaan on 1.8.2017-31.7.2020. Siirtymisen yhteydessä opiskelija saa automaattisesti oikeuden omaa pääainettaan vastaavaan opintosuuntaan eli viestintään. Siirryttyään uuteen koulutusohjelmaan opiskelija ei voi enää palata suorittamaan opintojaan vanhan tutkintorakenteen mukaan. Siirtyminen tapahtuu opiskelijan omalla ilmoituksella.

Maisterivaiheeseen siirtyessään opiskelijalla on mahdollisuus vaihtaa opintosuuntaa koulutusohjelman sisällä. Muihin valtiotieteellisen koulutusohjelmiin tulee edelleen hakea erikseen valinnan kautta.

Uudet opetussuunnitelmat ja vastaavuustaulukot: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY364172
Ajankohtaiset opintoasiat: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY364178

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa aloittavat

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma sisältää kolme opintosuuntaa: politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän opintosuunnan. Kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erilaisissa organisaatioissa.

Viestinnän opintosuunta antaa valmiudet arvioida kriittisesti yhteiskuntaan ja organisaatioihin liittyvää viestintää ja mediailmiöitä. Opintosuuntaan kuuluu 15 opintopistettä pakollisia ja 5 valinnaisia opintoja. Lisäksi opiskelija suorittaa 10 opintopisteen kandiseminaarin ja kandidaatintutkielman. Valitsemansa opintosuunnan lisäksi opiskelijan tulee opiskella 20 opintopisteen verran jonkin toisen tieteenalan opintoja.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä se tarjoaa perinteisiä tieteenalojen rajoja ylittävää asiantuntijuutta. Ohjelma antaa valmiudet analysoida politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä ymmärtää näiden ilmiöiden merkitys yhteiskunnassa. Myös maisteriohjelmassa opiskelija valitsee yhden kolmesta opintosuunnasta, johon hän perehtyy syvällisesti monipuolisten kurssien avulla. Opiskelija tekee maisterin tutkielmansa valitsemastaan opintosuunnasta.

Guide

Ota yhteyttä

Media ry:n opintovastaavat huolehtivat opiskelijoiden edunvalvonnasta ja kaksisuuntaisesta tiedonvälityksestä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opintoasioista tiedotetaan pääasiassa Facebookissa ryhmissä POLVI-opinto ja Media ry sekä sähköpostilistan kautta.

Älkää epäröikö ottaa yhteyttä opintovastaaviin, jos teillä on opintoihin liittyviä kysymyksiä tai palautetta!

Nina Kaitemo
Opintovastaava, Media ry
nina.kaitemo@helsinki.fi

Anna Enbuske
Opintovastaava, Media ry
anna.enbuske@helsinki.fi