Opiskelu

Media ry on Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Viestinnän oppiaine kuuluu sosiaalitieteiden laitokseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Viestinnän alan opetus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 1968 tiedotusopin nimellä ja muuttui vuonna 1993 viestinnäksi. Oppiaineen tilat sijaitsevat keskustakampuksella, aivan Helsingin ytimessä. Pääaineopiskelijoita valitaan vuosittain noin 25 kevään yhteishaussa ja henkilökuntaa oppiaineessa on noin 30.

Viestinnän opiskelijat syventyvät monipuolisesti eri viestinnän ilmiöihin ja näkökulmiin osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Painopistealueet ovat julkisuuden tutkimus, mediatutkimus, organisaatioviestinnän tutkimus ja viestintäverkkojen tutkimus. Viestintää pääaineenaan lukevat voivat suorittaa alemman (valtiotieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (valtiotieteiden maisteri, 120 opintopistettä). Jatko-opiskelijat voivat suorittaa valtiotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon.

Media ry ylläpitää varjo-opinto-opasta.  Opas on viestinnän opiskelijoiden yhteinen arkisto, josta löytää muistiinpanoja tenttikirjoista ja luennoista sekä vanhoja tenttejä helpottamaan opiskelijan arkea. Hyväksi havaitut muistiinpanot, tenttikysymykset ja harjoitusesseet kannattaa lähettää hallituksen opintovastaaville, jotka lisäävät ne nimettöminä oppaaseen.

Opintoja voi suorittaa monipuolisesti ja joustavasti esimerkiksi luentokurssina, verkkokurssina, tiedekuntatenttinä tai kirjallisina töinä. Opiskelu painottuu kirjojen ja artikkelien lukemiseen ja esseiden kirjoittamiseen, mutta kursseilla hyödynnetään paljon myös ryhmätöitä ja keskustelua.

Viestinnän opiskelijat työllistyvät hyvin: monialainen koulutus pätevöittää moniin viestinnän alan asiantuntijatehtäviin. Sivuainevalinnat vaikuttavat paljon työelämään sijoittumiseen ja sivuaineeksi voikin valita lähes minkä tahansa aineen, joustavan opinto-oikeuden (JOO) myötä myös toisista yliopistoista.

Lisää opiskelusta, sivuaineista ja vaihto-opiskelusta voi lukea oppiaineen sivuilta tai Flammasta. Viestinnän sivuaineopinto-oikeus on rajattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Avoimessa yliopistossa voi kuitenkin suorittaa viestinnän perus- ja aineopintoja.

Uudet tutkintovaatimukset vuosille 2014-2017 koskevat 1.8.2014 jälkeen opintojensa aloittaneita. Sitä aikaisemmin aloittaneet noudattavat siirtymäkauden ohjeita. Viestinnän opinto-opas 2014-2015 löytyy WebOodista.

Media ry:n opintovastaavat ajavat opiskelijoiden etua ja vastaavat opintoihin liittyvistä asioista. He osallistuvat opiskelijaedustajina oppiainekokouksiin ja Kannunvalajien opintovastaavien kokouksiin. Ehdotuksia, kysymyksiä ja palautetta mihin tahansa opintoihin liittyvästä otetaan mielellään vastaan!

Ota yhteyttä

Sofia Dahlskog
Opintovastaava, Media ry
sofia.dahlskog@helsinki.fi

Kerttu Skyttä
Opintovastaava, Media ry
kerttu.skytta@helsinki.fi