Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Media ry pyrkii auttamaan opiskelijoita tutustumaan mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin järjestämällä mm. excursioita kiinnostaviin yrityksiin ja organisaatioihin. Avoimista työpaikoista ja harjoitteluista on mahdollista saada tietoa sähköpöstilistalta ja Media ry:n Facebook-ryhmästä. 

Lisätietoa saa myös hallituksen työelämävastaavilta.

Seppo Kivimäki
työelämävastaava
seppo.kivimaki@helsinki.fi

Mihin medialaiset sitten työllistyvät?

Viestintää opiskelevat ovat päätyneet töihin laajalti eri sektoreille sekä kansainvälisiin tehtäviin. Viestinnän ammattilaiset työskentelevät yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja seurakunnissa. Viestintäasiantuntijat työskentelevät myös yrittäjinä, ammattinharjoittajna ja freelancereina. Esimerkkejä ammattinimikkeistä on muun muassa viestintäkonsultti, viestintäsuunnitelija, tiedottaja, viestintäkoordinaattori ja viestintäjohtaja.