Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Media ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tänä vuonna maanantaina 24.2. kello 14 viestintätoimisto AC Sanaforin tiloissa osoitteessa Kalevankatu 13, Helsinki.  Varsinaisen kokouksen jälkeen tilaisuutta jatketaan tutustumalla viestintätoimiston arkeen ja toimintaan.

Tervetuloa!

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään vuoden 2013 toimintakertomus.
6. Esitellään vuoden 2013 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Esitellään hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2014.
10. Muita esille tulevia asioita.
11. Kokouksen päättäminen.

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.