Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Media ry
Jäsenluettelon rekisteriseloste

1. Jäsenluettelon pitäjä
Media ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sihteeri Siri-Tuuli Kemppainen

3. Rekisterin nimi
Media ry:n jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5.Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja
yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, kotipaikkakunta,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja opintojen aloitusvuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot
(täydellinen nimi ja kotipaikkakunta). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei
muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu excel-tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu
ainoastaan rekisterinpitäjille (sihteeri ja hallituksen puheenjohtaja).

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.