Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Hei medialainen!

Tämä on kutsu Media ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.2.2015.
Vuosikokous on toinen Median kahdesta vuotuisesta sääntömääräisestä yhdistyskokouksesta syksyn vaalikokouksen lisäksi. Yhdistyksen jäsenenä olet erittäin tervetullut seuraamaan kokousta ja osallistumaan äänestykseen.

Huomioithan, että tänä vuonna kokouksessa esitetään sääntömuutosehdotus koskien yhdistyksen jäsenyyttä.
Muutosehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ja järkevöittää jäsenrekisterin ylläpitoa. Mikäli sinulla on mitään kysyttävää ehdotuksesta ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Mikäli olet ehdotusta vastaan, tule kokoukseen antamaan äänesi.
Ehdotuksen hyväksymiseen tarvitaan 2/3 paikalla olevien jäsenten äänistä.
Kokous alkaa 16.30, mutta paikalla on hyvä olla jo kello 16.00.

Media ry:n vuoden 2015 sääntömääräinen vuosikokous maanantaina 23.2.2015 kello 16.30 viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerin tiloissa, Kalevankatu 20, Helsinki.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitellään vuoden 2014 toimintakertomus.

6. Esitellään vuoden 2014 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Esitellään hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.

10. Äänestys Media ry:n jäsenyyttä koskevasta sääntömuutosehdotuksesta. Liite 1

11. Muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen.

Liite 1

Ehdotetaan muutettavaksi Media ry:n sääntöjen 6 § niin, että yhdistyksen jäsenyys päättyy ilman muuta ilmoitusta kymmenen vuoden kuluttua jäseneksi liittymisestä.

Ehdotus:

6 § Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki Helsingin yliopistossa viestintää pääaineenaan opiskelevat. Jäsenyys päättyy ilman muuta ilmoitusta kymmenen (10) vuoden kuluttua jäseneksi liittymisestä, mikäli jäsenyydelle ei ole haettu jatkoa.

Tällä hetkellä pykälässä kuusi sanotaan:

6 § Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki Helsingin yliopistossa viestintää pääaineenaan opiskelevat. Saavutetut jäsenedut säilyvät.

ystävällisesti tervetuloa,

Mette Bremer

puheenjohtaja, Media ry
mette.bremer@helsinki.fi

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.