Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Kohta alkaa olla taas yksi vuosi vierähtänyt ja se tarkoittaa sitä, että pian on aika valita toimijat seuraavalle vuodelle.

Media ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 7.12.2016 klo 15.15 tiedekunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 37, Helsinki.

Hakeaksesi Median hallitukseen, juhlatoimikuntaan tai muihin luottamustoimiin, et tarvitse aiempaa kokemusta. Aikeistaan hakea mukaan toimintaan ei myöskään tarvitse ilmoittaa etukäteen, vaan ehdolle voi asettua suoraan vaalikokouksessa. Jos jotain kysyttävää ilmenee, voi hallituslaisilta kysellä vapaasti. Juhlatoimikuntaa koskeviin kysymyksiin vastailee mieluusti Karolina Toivettula. Jos taas edustamishommat Suomen Journalistiliitossa ja Viestinnän kehitys -säätiössä Vikesissä kiinnostaa, Hanna Schneider vastailee mieluusti kysymyksiin. Jos et pääse paikalle, mutta haluat asettua ehdolle, voit olla yhteydessä Alli Alhoon.

Vaalikokous on avoin kaikille Media ry:n jäsenille. Media ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa viestintää pääaineenaan opiskelevat. Jos jostain syystä et ole vielä Median jäsen, niin liittyä voit täällä. Lisätietoja voit kysyä sihteeriltämme Aino Vähälältä.

Vaalikokous on oiva paikka päästä vaikuttamaan siihen, ketä ensi vuoden toiminnassa on mukana, joten paikalle kannattaa tulla äänestämään, vaikkei itse ehdolle asettuisikaan.

Huomioithan, että vaalikokouksessa suoritetaan äänestys yhdistyksen sääntömuutoksesta. Aiemmin syksyllä on jäsenistöä pyydettiin kommentoimaan sääntömuutoksia ja tieto tästä lähetettiin Median sähköpostilistalle ja Facebookiin. Säännöt hyväksyttiin sellaisenaan PRH:n ennakkotarkastuksessa. Vaalikokouksessa yhdistyksen jäsenet päättävät 2/3 enemmistöllä, tulevatko säännöt voimaan. Sääntömuutos käsitellään kohdassa 11 ja ehdotus sääntömuutoksesta löytyy liitteestä 1.

Vaalikokouksen jälkeen kuljemme yhtä matkaa fuksien järjestämiin mielettömiin mysteeripikkujouluihin Kuppalaan.

Alta löydät kokouksen esityslistan.

Alli Alho
puheenjohtaja, Media ry
alli.alho(@)helsinki.fi

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5. Valitaan Groteskille päätoimittaja tai päätoimittajat, joista yksi valitaan automaattisesti hallituksen jäseneksi edustamaan Groteskia.

6. Valitaan vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja sekä 6-10 hallituksen jäsentä, joista yksi on kohdassa 5 valittu Groteskin hallitusedustaja. (sekä mahdollisesti 2 varajäsentä)

7. Valitaan enintään kuusi (6) juhlatoimikunnan jäsentä

8. Valitaan muut toimikunnat

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Journalistiliittoon sekä Viestintä ja kehitys -säätiön valtuuskuntaan

11. Äänestys Media ry:n sääntömuutosehdotuksesta. Liite 1

12. Muita esille tulevia asioita

13. Kokouksen päättäminen

Liite 1.

Ehdotetaan muutettavaksi Media ry:n sääntöjen kohtaa 5§ niin, että kohta Viestinnän laitos poistetaan, ja 6§ niin, että tulevat opiskelijat voivat liittyä Media ry:n jäseniksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Ehdotus uusista säännöistä:

5§ Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
– mahdollisuuksiensa mukaan ottaa osaa opiskelua koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
– perustaa työryhmiä
– järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, neuvotteluja ja kokouksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– antaa opintoneuvontaa
– pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin
– julkaista alaan liittyviä julkaisuja, järjestää arpajaisia, kilpailuja, illanviettoja sekä muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittamatta kuitenkaan varsinaista ansio- tai elinkeinotoimintaa.

6§ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki Helsingin Yliopistossa Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa opiskelevat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Nykyiset säännöt ovat:

5§ Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
– mahdollisuuksiensa mukaan ottaa osaa viestinnän laitosta ja opiskelua koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon
– perustaa työryhmiä
– järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, neuvotteluja ja kokouksia sekä
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– antaa opintoneuvontaa
– pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin
– julkaista alaan liittyviä julkaisuja, järjestää arpajaisia, kilpailuja, illanviettoja sekä
muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittamatta kuitenkaan varsinaista ansio- tai
elinkeinotoimintaa.

6§ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki Helsingin Yliopistossa viestintää pääaineenaan
opiskelevat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.