Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Ylioppilaslehdessä julkaistiin 12.6.2018 Martta Kallionpään teksti “Kavereiden kesken“, joka kertoo Median miehistä, Helsingin yliopistossa viestintää opiskelevien miesten porukasta. Ryhmä on tavannut säännöllisesti ja jäsenenä on niin nykyisiä opiskelijoita kuin alumnejakin. Ja kuten nimi kertoo, ainoastaan miehiä.

Median miehet ei ole Media ry:n virallinen toimija, ja porukka tuli hallituksen tietoon vasta jutun tekoprosessin aikana. Olemme iloisia ystävyydestä ja kannustamme jäseniämme tapaamaan myös vapaa-ajalla. Selkeää sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää emme kuitenkaan tue. Kaveriporukat ovat ehdottomasti hyvä asia, järjestäytyneempi toimina sen sijaan kyseenalaisempaa. Varsinkin, kun joukon yhdistävä tekijä on ollut viestinnän opiskelu.

Porukan tarkoituksena on ollut ystävyyden vaaliminen ja uusien kavereiden saaminen. Mielestämme Media ry ja alumniyhdistyksemme ajavat erinomaisesti näitä tavoitteita.

Keskustelu eri osapuolten kanssa on avattu ja pyrimme myös tapaamaan kasvokkain mahdollisimman pian. Kiitämme Kallionpäätä erinomaisesta tekstistä ja tärkeän asian esiin nostamisesta.

Media ry:n hallituksen puolesta,

Emma Viitanen, puheenjohtaja 2018 (emma.viitanen(at)helsinki.fi)
Sofia Dahlskog, varapuheenjohtaja ja opintovastaava 2018 (sofia.dahlskog(at)helsinki.fi)

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.