Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Arvoisa Media ry:n jäsen,

Olet lämpimästi tervetullut Media ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 13.2. kello 16.00 alkaen. Kokous pidetään Uudella Ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki. Kokoushuoneena toimii Weber Uuden Ylioppilastalon kolmannessa kerroksessa.

Vuosikokous on toinen Media ry:n vuotuisista, sääntömääräisistä yhdistyksen kokouksista syksyn vaalikokouksen lisäksi. Tänä vuonna vuosikokouksessa esitellään myös sääntömuutosehdotus. Säännöissä muutetaan kolmea pykälää sisällöllisesti. Media ry:n jäseninä olette kaikki tervetulleita käyttämään äänivaltaanne yhdistyksen kokouksessa. Kokouksessa jäsenet päättävät 2/3 äänten enemmistöllä, tuleeko muutosehdotus voimaan. Jos muutosehdotus äänestetään voimaan, se tulee vielä hyväksyttää Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta.

Kokous on mukava paikka nähdä myös muita medialaisia ja fiilistellä tulevaa vuotta. Luvassa on myös pientä purtavaa. Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien kokousta tai ehdotettavia sääntömuutoksia, voit olla yhteydessä minuun, Julia Rautiaiseen (julia.rautiainen (at) helsinki.fi), tai varapuheenjohtaja Mona Zabihianiin (mona.zabihian (at) helsinki.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään vuoden 2018 toimintakertomus.
6. Esitellään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Esitellään hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.
10. Äänestys Media ry:n sääntömuutoksesta.
11. Muita esille tulevia asioita.
12. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Parhain terveisin,

Julia Rautiainen
puheenjohtaja, Media ry

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.