Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Media ry on Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö. Viestinnän alan opetus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 1968 tiedotusopin nimellä ja muuttui vuonna 1993 viestinnäksi. Viestinnän opinnot tarjoavat laajan ymmärryksen mediavälitteisestä yhteiskunnasta ja sen moninaisista ilmiöistä.

Viestinnän asiantuntijoita tarvitaan nykypäivän yhteiskunnassa yhä enemmän. Viestintää opiskelleet työllistyvätkin hyvin monipuolisiin tehtäviin, kuten asiantuntija- ja johtotehtäviin, toimittajiksi, tiedottajiksi ja tutkijoiksi.

Vuonna 2017 Helsingin yliopistossa toteutetun Iso pyörä -koulutusuudistuksen jälkeen viestinnän oppiaine on liitetty osaksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelmaa yhdessä entisen valtio-opin kanssa. Politiikan ja viestinnän kandiohjelma sisältää kolme opintosuuntaa: politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen, maailmanpolitiikan ja viestinnän opintosuunnan. Kandiohjelma antaa perusvalmiudet ymmärtää vallankäytön ja julkisuuden yhteyksiä kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa, mediassa sekä erilaisissa organisaatioissa.

Viestinnän opintosuunta antaa valmiudet arvioida kriittisesti yhteiskuntaan ja organisaatioihin liittyvää viestintää ja mediailmiöitä. Opintosuuntaan kuuluu 15 opintopistettä pakollisia ja 5 valinnaisia opintoja. Lisäksi opiskelija suorittaa 10 opintopisteen kandiseminaarin ja kandidaatintutkielman. Valitsemansa opintosuunnan lisäksi opiskelijan tulee opiskella 20 opintopisteen verran jonkin toisen tieteenalan opintoja.

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä se tarjoaa perinteisiä tieteenalojen rajoja ylittävää asiantuntijuutta. Ohjelma antaa valmiudet analysoida politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä ymmärtää näiden ilmiöiden merkitys yhteiskunnassa. Myös maisteriohjelmassa opiskelija valitsee yhden kolmesta opintosuunnasta, johon hän perehtyy syvällisesti monipuolisten kurssien avulla. Opiskelija tekee maisterin tutkielmansa valitsemastaan opintosuunnasta.

Opiskelu-palvelu tarjoaa tärkeimmät palvelut ja sisällöt yhdestä paikasta opiskelijoille ja opiskelusta kiinnostuneille.

Ota yhteyttä

Media ry:n opintovastaavat huolehtivat opiskelijoiden edunvalvonnasta ja kaksisuuntaisesta tiedonvälityksestä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä erityisesti viestinnän opintoihin liittyen. Opintoasioista tiedotetaan pääasiassa Facebookissa ryhmissä POLVI-opinto ja Media ry sekä sähköpostilistan kautta.

Älkää epäröikö ottaa yhteyttä opintovastaaviin, jos teillä on opintoihin liittyviä kysymyksiä tai palautetta!

Pinja Jalkanen
Opintovastaava, Media ry
pinja.jalkanen@helsinki.fi