Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Media ry tutustuttaa opiskelijoita mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin järjestämällä mm. ekskursioita kiinnostaviin yrityksiin ja organisaatioihin. Avoimista työpaikoista ja harjoitteluista saa tietoa sähköpostilistalta ja Media ry:n Facebook-ryhmästä. 

Lisätietoa saa myös hallituksen työelämävastaavilta.

Helmi Mäkelin
helmi.makelin@helsinki.fi

Vilma Tyrylahti
vilma.tyrylahti@helsinki.fi

Mihin medialaiset sitten työllistyvät?

Viestintää opiskelevat ovat päätyneet töihin eri sektoreille sekä kansainvälisiin tehtäviin. Viestinnän ammattilaiset työskentelevät yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja seurakunnissa. Viestintäasiantuntijat työskentelevät myös yrittäjinä, ammattinharjoittajina sekä freelancereina. Esimerkkejä ammattinimikkeistä ovat muun muassa viestintäkonsultti, viestintäsuunnitelija, tiedottaja, viestintäkoordinaattori ja viestintäjohtaja.