Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Työelämäyhteistyö Media ry:n kanssa

Media ry tekee monipuolisesti yhteistyötä niin pienten kuin suurtenkin toimijoiden kanssa. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, minkä vuoksi työelämäyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää jo opiskeluaikana. Uskomme, että opiskelijavierailut tuovat merkittävää lisäarvoa yrityksille ja organisaatioille. Yrityksillä on mahdollisuus rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa, saada uusia ajatuksia ja näkökulmia viestinnän tulevilta huippuosaajilta sekä tutustua potentiaalisiin tuleviin työntekijöihin. Otathan rohkeasti yhteyttä hallituksemme työelämävastaaviin Maisa Kanervaan (maisa.kanerva@helsinki.fi) ja Nene Tanakaan (nene.tanaka@helsinki.fi), jotta voimme solmia teille sopivan yhteistyömuodon. Lämpimästi tervetuloa luomaan kanssamme jotain aivan uutta!
 

Työelämävierailut eli ekskursiot

Ekskursiolla yrityksellä on mahdollisuus tutustuttaa potentiaalisia viestinnän alan työntekijöitä oman työpaikkansa tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ekskursio voi olla vuorovaikutteinen keskustelutilaisuus, case-pohjainen harjoitustehtävä, työsimulaatio, paneelikeskustelu tai mitä tahansa muuta.

Yrityssafari

Yrityssafari on Media ry:n kehittämä vuosittain järjestettävä lyhyt työharjoittelu, jonka aikana muutama opiskelija pääsee viikoksi tai pariksi kiinni työelämään.

Yrityssafari on yksi hedelmällisimpiä yhteistyön muotoja, sillä se poikii lähes poikkeuksetta harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja päteviä tulevia työntekijöitä yrityksille.

Lue lisää yrityssafarista Median yritysblogista!

Case Night

Syksyllä 2016 Media ry järjesti ensimmäistä kertaa Merikortteli Case Night -tapahtuman yhdessä Aalto Yliopiston markkinoinnin ja informaatioverkostojen opiskelijoiden AMS ry:n ja Athene ry:n kanssa.

Yhden illan aikana opiskelijoista muodostetut poikkitieteelliset tiimit kisasivat yritysten antamien esimerkkitapauksien ratkaisemisessa.

Välitämme jäsenistöllemme viestinnän työpaikkoja ja -harjoitteluita, jotka täyttävät hyvän työpaikan edellytyksemme. Ilmoitukset voi lähettää työelämävastaavillemme, jotka tarkastavat ilmoitukset ja lähettävät ne ainejärjestömme sähköpostilistalle.

Media ry vastustaa palkattomia harjoitteluita ja työsuhteita, joiden ehdot ovat vaatimuksiltaan epäreiluja työntekijää kohtaan. Huomioithan, että harjoitteluilmoituksissa palkka on oltava selkeästi ilmaistuna, sillä emme välitä ilmoituksia, joissa palkkaus on epäselvä.

Ota yhteyttä!

Maisa Kanerva
Työelämävastaava
Maisa.kanerva@helsinki.fi

Nene Tanaka
Työelämävastaava
nene.tanaka@helsinki.fi